308
Trajet Type de voyage Tarrif Action
Dakar<->Saint-Louis CV 11 000 FCFA
Dakar<->Tambacounda VPC 110. 000 FCFA
Saint-Louis<->Dakar CV 11 000 FCFA
Kaolack<->Dakar CV 11 000 FCFA
Dakar<->Kédougou VPC 190 000 FCFA
Dakar<->Kolda VPC 140 000 FCFA
Touba<->Dakar CV 15 000 FCFA
Dakar<->Touba CV 15 000 FCFA
Thies<->Dakar CV 5 000 FCFA
Dakar<->Thiès CV 5 000 FCFA
Touba<->Dakar VPC 50 000 FCFA
Thiès<->Dakar VPC 25000 FCFA
Dakar<->Saint-Louis VPC 60 000 FCFA
Saint-Louis<->Dakar CV 11000 FCFA
Dakar<->diamniadio VPC 25000 fcfa
Kaolack<->popenguine VPC 40000 fcfa
Dakar<->bajul VPC 150000 fcfa
Somone<->AIBD VPC 25000 fcfa
Hôtel Riu Baobab<->AIBD VPC 35 000 FCFA
AIBD<->Hôtel Riu Baobab VPC 35 000 FCFA
Dakar<->Hôtel Riu Baobab VPC 50 000 FCFA
Ile de Saloum<->Hôtel Riu Baobab VPC 40 000 FCFA
Hôtel Riu Baobab<->Ile de Saloum VPC 40 000 FCFA
Kolda<->Dakar VPC 140 000 FCFA
Kaolack<->Dakar VPC 60000fcfa
AIBD<->Kolda VPC 120 000 FCFA
AIBD<->popenguine VPC 20 000 FCFA
AIBD<->palmerin VPC 45 000 FCFA
AIBD<->Banjul VPC 150 000 FCFA
Dakar<->Cap Skring VPC 150 000 FCFA
AIBD<->Lompoul VPC 50 000 FCFA
Dakar<->Sédhiou VPC 140 000 FCFA
Dakar<->ILE DU SALOUM VPC 50 000 FCFA
AIBD<->Lac Rose VPC 25 000 FCFA
Dakar<->Lac Rose VPC 25 000 FCFA
AIBD<->Ile de Saloum VPC 45 000 FCFA
Dakar<->Lompoul VPC 55 000 FCFA
Dakar<->Banjul VPC 150 000 FCFA
AIBD<->Sédhiou VPC 120 000 FCFA
Dakar<->rufisque VPC 25 000 FCFA
AIBD<->Louga VPC 50 000 FCFA
Dakar<->palmerin VPC 55 000 FCFA
AIBD<-> Fatick VPC 40 000 FCFA
Dakar<->ngaparou VPC 30 000 FCFA
AIBD<->Cap Skring VPC 130 000 FCFA
Dakar<->Louga VPC 50 000 FCFA
Dakar<->Diourbel VPC 50 000 FCFA
Dakar<->Matam VPC 180 000 FCFA
Dakar<->Ziguinchor VPC 150 000 FCFA
Saly<->Thiès VPC 20 000 FCFA
Saly<->Lac Rose VPC 25 000 FCFA
Saly<->Hôtel Riu Baobab VPC 20 000 FCFA
Saly<->Lompoul VPC 50 000 FCFA
Saly<->Mbour VPC 3 000 FCFA
Saly<->Kaolack VPC 45 000 FCFA
Saly<->Saint-Louis VPC 55 000 FCFA
Saly<->Kédougou VPC 180 000 FCFA
Saly<->rufisque VPC 25 000 FCFA
Saly<->Diamniadio VPC 25 000 FCFA
Saly<->Matam VPC 180 000 FCFA
Saly<->ILE DU SALOUM VPC 30 000 FCFA
Saly<-> Fatick VPC 40 000 FCFA
Saly<->Touba VPC 50 000 FCFA

Planning